Shall we dance

Shall we Dance? is ontworpen als landmark voor een bedrijventerrein in Doetinchem. Maar deze landmark maakt eigenlijk alle hoogspanningsmasten in de buurt tot landmark. Die hoogspanningsmasten en de bijbehorende leidingen vormen zo’n vertrouwd beeld, dat ze bijna automatisch van het netvlies worden gewist. Schoonderbeek brengt daar met dit 37 meter hoge kunstwerk verandering in: met een sierlijke buiging lijkt zijn elektriciteitsmast de andere mast ten dans te vragen. Shall we dance? maakt de elegantie van de echte masten zichtbaar: een dans tussen stalen reuzen. Het is een uitnodiging om met verbeelding naar je omgeving te kijken. Geen elektriciteitsmast zal ooit nog hetzelfde zijn…

@