Laadplein

Het thema mobiliteit is volop in beweging. De auto’s, motors & brommers waar we nu mee rijden zijn vervuilend en maken herrie. Elektrisch rijden is de toekomst: niet alleen als CO2 neutraal vervoersmiddel maar ook als opslag en transport van duurzame energie. Zonnepanelen en windmolens leveren soms teveel en soms te weinig energie. Door overtollige energie op te slaan in de accu’s van elektrische auto’s kun je die op een ander tijdstip en zelfs op een andere plek gebruiken. Floris Schoonderbeek bedacht verschillende producten om dit idee uit te kunnen voeren.

Zo ontwierp Schoonderbeek voor Allego en het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) een smart-socket laadplein: een laadplein waar meerdere auto’s kunnen laden. Laden gebeurt aan kleine ‘smart-sockets’ die makkelijk te plaatsen zijn en communiceren met een grote centrale database. Binnen dit laadplein kan de vraag en aanbod van energie slim verdeeld worden. Op het innovatieve laadplein kunnen maar liefst 60 elektrische auto’s tegelijkertijd hun accu opladen. Uniek aan dit laadplein is het beperkte formaat van de laadpalen en de slimme aansturing ervan. Alle technologie is uit de laadpaal gehaald en verderop ondergebracht in een verdeelkast.

Vanuit die kast wordt de stroom op een slimme manier verdeeld over de verschillende auto’s die aan het laden zijn. De geleverde energie is daarbij afhankelijk van de vraag van de gebruiker, het type auto en het aantal auto’s dat tegelijkertijd staat te laden.

Met dit plein en de 70 andere laadpunten op centrale plekken op het park maakt IPKW duurzame mobiliteit mogelijk voor haar werknemers en bezoekers.

Partners:
Allego, Industriepark Kleefse Waard  • Laadplein
  • Laadplein
  • Laadplein
  • Laadplein
  • Laadplein


@