De Nieuwe Stad

De Nieuwe Stad is opnieuw kijken naar een stad: wat is er nodig om te functioneren? En wat is er nodig om het een plek te maken? Het project in de voormalige Prodentfabriek in Amersfoort wordt samen met de gebruikers ontwikkeld. Samen bepalen we waar behoefte aan is en hoe we die in kunnen vullen. De Nieuwe Stad is een dynamische stad met plek om te leren, wonen en werken. En De Nieuwe Stad is een duurzame stad met een biomassaketel en zonnepanelen. De Nieuwe Stad is ook een levendige stad met festivals, een poppodium en restaurant HOOG VUUR. En De Nieuwe Stad is een sociale stad met gedeelde moestuinbakken en een sterke community.

www.denieuwestad.nlDe Nieuwe Stad
De Nieuwe Stad
De Nieuwe Stad
De Nieuwe Stad


@